Anh/chị đăng ký với tư cách là thành viên chính thức của thd.edu.vn để tham gia các khóa học và làm các bài Tests.